Apartment2BBuilding-36926461

Så här enkelt gör du själv en radonmätning

Beställ ett mätpaket från oss, det innehåller två spårfilmdosor. Du behöver en enhet per plan med bostadsutrymmen och då mäts exempelvis sovrum och vardagsrum. För hyresfastigheter säger reglerna att minst tjugo procent av lägenheterna i varje hus måste ingå i radonmätningen.

En lägenhet per plan i högre hus. Särskilt viktigt är att lägenheter som har markkontakt eller innehåller blåbetong radonmäts.Observera att lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt samt andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen är speciellt utsatta för radon gas.

För att få fram ett årsmedelvärde skall mätperioden vara åtminstone två månader lång och ske under eldningssäsongen, som löper mellan oktober till april.

Finns det en källare bör du samtidigt kontrollmäta varje källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. En dosa per rum där således. Den här typen av radonmätning är den i särklass billigaste och enklaste du kan göra och är ofta det enda som behövs för att man skall kunna lämna åtgärdsförslag i det fall fastigheten skulle behöva radonsaneras.

När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att mätningen genomförts enligt reglerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Det brukar ta ungefär två veckor efter att vi fått in dina dosor tills vi har ett resultat. Skulle värdena vara förhöjda behöver du göra en radonsanering. 

 

 

  • Jimmy Starks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *